Cargando... (0%)

Titular do Sitio Web

Marca Comercial: CSI•F

Titular: Central Sindical Independente e de Funcionarios. CSI•F Galicia

CIF: G70228713 

Domicilio social: Rúa do Valiño, 65 – baixo. 15707 Santiago de Compostela.

Teléfono: 981 560 951

Dirección de correo electrónicoense77@csi-f.es

I.- Política de privacidade e protección de datos persoais

Exercicio de Dereitos de Protección de Datos

Os usuarios poden dirixir unha comunicación por escrito ó domicilio social da CSI•F ou á dirección de correo electrónico
ense77@csi-f.es, incluíndo en ámbolos dous casos fotocopia do seu DNI ou outro documento identificativo similar, para solicitar o exercicio dos dereitos de accesorectificacióncancelación y oposición.

Vías a través das que se recaban datos persoais. Finalidades do tratamento

Formularios de contacto e medios de comunicación tradicionais

Permítese ó usuario o envío non cifrado dos seus datos persoais a través de formularios de contacto de tipo estándar, aloxados nos servidores da CSI•F, contratados á empresa REDCORUNA S.L.U. C.I.F. B-27324318, Rúa Nova 76, 1º, CP 27001 Lugo (España). Os datos persoais recollidos serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados ós correspondentes ficheiros dos que a CSI•F é titular. Asemade, poderá facilitarnos os seus datos a través de teléfono, correo electrónico e outros medios de comunicación indicados na sección de contacto. A finalidade do tratamento destes datos será unicamente a de prestarlle a información ou servizos que nos solicite.

A través do Sitio Web, o Cliente pode acceder por medio de enlaces a sitios web de terceiros, como PayPal, para realizar pagos dos servizos prestados pola CSI•F. En ningún momento o persoal da CSI•F ten acceso ós datos de cobro que o Cliente facilite a estes terceiros.

Certos servizos prestados a través do Sitio Web poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos persoais. Faise indispensable a súa lectura e aceptación con carácter previo á solicitude do servicio do que se trate.

Redes sociais

CSI•F conta con perfil nas principais redes sociales de Internet (Facebook, Twitter), recoñecéndose en tódolos casos responsable do tratamento dos datos dos seus seguidores, fans, suscriptores, comentaristas e outros perfís de usuarios (dende agora, seguidores). O tratamento que a CSI•F levará a cabo con estes datos será, como máximo, o que a rede social permita ós perfís corporativos. Así pois, a CSI•F poderá informar ós seus seguidores por calquera vía que a rede social permite sobre a súas actividades, ponencias, ofertas, así como prestar servizo persoalizado de atención ó cliente. En ningún caso a CSI•F extraerá datos das redes sociais, agás que se obtivera puntual e expresamente o consentemento do usuario para iso. Cando, debido á propia natureza das redes sociais, o exercicio efectivo dos dereitos do seguidor quede supeditado á modificación do perfil persoal de éste, a CSI•F axudaralle e lle aconsellará a tal fin na medida das súas posibilidades.

Boletín ou RSS por e-mail

O servizo de actualizacións automáticas ou de suscrición vía feed do Sitio Web xestiónase por medio de FeedBurner, de Google, Inc., baixo a política de privacidade de Google. O envío das actualizacións de contidos do Sitio Web a través de correo electrónico é diario, automático e gratuito para o usuario que, para suscribirse, deberá prestar a súa autorización previa e expresa mediante 3 sistemas sucesivos de verificación de identidade. Se vostede está suscrito vía e-mail ó feed do website, pode darse de baixa en calquera momento pulsando o enlace que aparece ó final da mensaxe de actualización que recibe no seu correo electrónico, escribindo á seguinte dirección de correo ordinario xestionada única por Feedburner (Google, Inc.): “CSI•F, c/o FeedBurner, 20 W Kinzie, 9th Floor, Chicago IL USA 60610″ ou dirixindo unha solicitude de exercicio do seu dereito á CSI•F.

Navegación web (cookies)

O Sitio Web utiliza cookies. As cookies son ficheiros creados no navegador do usuario para rexistrar a súa actividad no Sitio Web e permitirlle unha navegación máis fluida e personalizada.

Para utilizar este Sitio Web non resulta necesaria a instalación de cookies. O usuario pode non aceptalas ou configurar o seu navegador para bloquealas e, no seus caso, eliminalas.

Noutros sitios da CSI•F instálanse cookies de terceiros a tódolos seus visitantes, aínda que non sexan usuarios rexistrados nas correspondentes plataformas:

A CSI•F en Facebook. Cookies: datr, reg_fb_gate y reg_fb_ref. A súas finalidades están descritas na Páxina de Cookies de Facebook.

A CSI•F en Twitter. Cookies: guest_id, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, original_referer y _twitter_sess. Sus finalidades están descritas en la Páxina de Privacidade de Twitter.

II.- Contido do Sitio Web

Os contidos literarios do Sitio Web ofrécense baixo a licencia que se indica no pé da páxina. Exceptúanse deste licencia tódolos contidos non literarios, aqueles sobre os que se indique outra licencia aplicable, os signos distintivos (marcas, nomes comerciais, etc.) e o modelo.

III.- Responsabilidade polo contido do Sitio Web

O Sitio Web contén textos elaborados con fins meramente informativos ou divulgativos. O usuario non debe actuar sobre a base da información contida neste Sitio Web sen recurrir previamente ó correspondente asesoramento profesional.

Os enlaces externos que contén este Sitio Web conducen a sitios xestionados por terceiros. A CSI•F non responde dos contidos nin do estado de eses sitios. O uso de enlaces externos tampouco implica que a CSI•F recomende ou aprobe os contidos das páxinas de destino.

IV. Normativa e Xurisdición

As presentes Condicións de Uso do Sitio Web ríxense en todos e cada un dos seus extremos pola ley española. O idioma de redacción e interpretación deste aviso lega é o galego. Este aviso legal non se archivará individualmente para cada usuario, senón que permanecerá accesible por medio de Internet neste mesmo sitio web.

No caso de conflicto legal, as partes acordan someterse ós Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela, por ser éste o lugar de celebración do contrato, con renuncia expresa a calquera outra xurisdición que puidera corresponderlles.

Aviso legal elaborado por iniciativa propia tomando como base os textos legais dispoñibles baixoLicencia CC By na página web www.abanlex.com.